Poznajcie Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw i Inspiracji ESSE:

Prezes – Robert Tondera

Wiceprezes – Renata Wilczyńska

Wiceprezes – Anna Murawska-Furmanek

Sekretarz – Rafał Tondera

Skarbnik – Daniel Żaczyk